Karen juliana

Karen juliana  Pineda romero

Vendo computadora